Úradná tabuľa

24. 11. 2017, Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 viac

16. 8. 2017, Úradná tabuľa

Záverečný účet a VS a KVS

Záverečný účet obce za rok 2016 Výročná správa za rok 2016 Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 viac

16. 8. 2017, Úradná tabuľa

Voľba hlavného kontrolóra obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce viac

28. 6. 2017, Úradná tabuľa

Voľby VÚC

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - 04.novembra 2017 viac

15. 8. 2014, Úradná tabuľa

oznámenie

oznámenie o rozsahu vykonu starostu viac

15. 8. 2014, Úradná tabuľa

oznámenie

oznámenie o určení počtu poslancov viac

15. 8. 2014, Úradná tabuľa

oznám.

oznámenie o počte oebyvateľov viac

11. 4. 2011, Úradná tabuľa

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |