Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1100032 15.11.2011 fa zmluva o dielo - 2RP KP building s.r.o. 45966354  14 578,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011036 28.11.2011 fa za okna OZS Ľubomír Boško Mahagon 14296217  1 418,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 082011 16.12.2011 projektová dokumentácia konstá turistika Ing. Milan Padaras 44665644  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110061 21.12.2011 stavebné práce - Osvetové centrum Kondor s.r.o. 31735291  5 614,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200082513 20.1.2012 fa za elek. energiu Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  2 257,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200003 31.1.2012 fa za práce 2RP KP building s.r.o. 45966354  2 478,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1515611 31.1.2012 fa za sprac. hlas. o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7484899633 6.2.2012 fa za elektriku Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  3 506,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00662012 6.2.2012 správa majetku ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121104926 7.2.2012 použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4512 7.2.2012 tlač harmonogramov na rok 2012 Fura s.r.o. 36211451  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7735075705 10.2.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  83,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 23012 10.2.2012 fa za smetie 01/2012 Fura s.r.o. 36211451  194,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2143053078 22.2.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 082012 24.2.2012 fa za vypracovanie žiadosti Ján Timko - SAPO 453 26 444  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02042012 5.3.2012 fa za správu majetku ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590009258 5.3.2012 matri IVES Košice 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 163212 5.3.2012 vývoz smetia Fura s.r.o. 36211451  387,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7736072491 5.3.2012 telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  89,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120336 7.3.2012 vlajka SR LIM PO, s.r.o. 364 98 980  25,40 EUR