Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0738060697 11.5.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  71,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 04962012 11.5.2012 fa za správu majetku ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 532212 25.5.2012 fa za vrecia kom. odpad Fura s.r.o. 36211451  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0163599459 25.5.2012 fa mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 81200532 31.5.2012 fa za program obce.info DATATRADE s.r.o. 35960132  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 120005 31.5.2012 fa za elektroinštalačné práce Ján Stadničár - EZ 30255121  390,72 EUR 
Detail Zmluva 41/008/08 31.5.2012 Zmluva oúvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  36 828,00 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 31.5.2012 Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  53 103,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 06652012 6.6.2012 fa za správu majetku ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 547112 6.6.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  190,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 8739053588 13.6.2012 fa za telefón 05 Slovak Telekom a.s. 35763469  64,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2156810587 19.6.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 4209041530 19.6.2012 fa za lab. vyšetrenie - pitná voda Štt. veter. a potrv. ústav 17334870  96,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 08502012 3.7.2012 fa za správu čov Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 667312 4.7.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  192,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 280712 12.7.2012 fa za prevadzkovanie verejného vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120713 12.7.2012 fa technik PO Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5740048190 12.7.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  150,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 120019 16.7.2012 fa za stavebné práce Kondor s.r.o. 31735291  4 191,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012177 16.7.2012 fa za update Mzdová agenda BrIS s.r.o. 44401990  19,08 EUR