Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka 4 25.8.2014 Objednávka - služby spojené s kultúrnym vystúpením Podielnicke družstvo Ondava Stropkov 31708722  600,00 EUR 
Detail Zmluva 4 3.9.2015 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 4/2014 29.7.2014 Zmluva o dielo Podielnicke družstvo Ondava Stropkov 31708722   
Detail Zmluva 41/001/15 21.4.2015 Zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  11 000,00 EUR 
Detail Zmluva 41/004/14 4.9.2014 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  50 400,00 EUR 
Detail Zmluva 41/008/08 31.5.2012 Zmluva oúvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  36 828,00 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva 41/031/10 31.5.2012 Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  53 103,04 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 30.5.2013 Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 4209041530 19.6.2012 fa za lab. vyšetrenie - pitná voda Štt. veter. a potrv. ústav 17334870  96,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 430712 4.5.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  191,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 4512 7.2.2012 tlač harmonogramov na rok 2012 Fura s.r.o. 36211451  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 471012 8.10.2012 fa za prevadzkovanie verej. vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4741044376 9.8.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  69,18 EUR 
Detail Zmluva 49 10.3.2011 kontrola - odber pitnej vody Štt. veter. a potrv. ústav 17334870   
Detail Objednávka 5 29.7.2014 Objednávka - informáčná tabuľa Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN 30624606  195,60 EUR 
Detail Zmluva 5 3.9.2015 Dexia Komunál univerzálny úver
Zmluva o úvere
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 50412 4.5.2012 fa za prevadzkovanie verejného vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 532212 25.5.2012 fa za vrecia kom. odpad Fura s.r.o. 36211451  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 547112 6.6.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  190,47 EUR