Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 1 15.5.2014 Dodatok k Zmluve o dielo č.64/2012 Schott, s.r.o. 36449598   
Detail Objednávka 1 15.8.2014 dádvka lavičiek - projekt Poľsko slovenské centrum konskej turistiky Jozef Cicko Drevovýroba 37372408  3 850,00 EUR 
Detail Zmluva 1 3.9.2015 Municipálny úver - Univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 1 3.9.2015 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 1 22.1.2018 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo Ing. Viliam Čech 34347470   
Detail Zmluva 1 23.5.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.074PO220047
Pôdohospodárska platobná agentúra 30 794 323   
Detail Zmluva 1 19.11.2019 Dodatok č.1 k zmluve č.700/91/2018 o poskytovaní podpory vo forme - úveru
Dodatok č.1 k...
Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 1 17.7.2020 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu Fura s.r.o. 36211451   
Detail Zmluva 1 24.9.2020 Zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb BM PROTECT s.r.o. 53068947   
Detail Zmluva 1-2021 21.7.2021 Nakladanie s odpadmi Fura s.r.o. 36211451   
Detail Zmluva 1/2018 28.5.2018 zmluva o dielo - realizácia stavebného diela "Oľka-kanalizácia 2.stavba" Schott, s.r.o. 36449598   
Detail Zmluva 1/2020 30.6.2020 Kúpna zmluva predaj majetku obce Jaroslav Bajcura    
Detail Zmluva 1/2020 23.9.2020 Dodatok ku kúpnej zmluve Jaroslav Bajcura    
Detail Zmluva 1/2020 20.10.2020 Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie žiadosti o dotáciu z
Environmentálneho fondu pre...
pro M, s.r.o. 53319788   
Detail Zmluva 1/2021 22.1.2021 Zmluva o dielo - Oľka-kanalizácia 2.stavba Slovlight s.r.o. 47679972   
Detail Faktúra došlá 10079 4.5.2011 web hosting, Netix Solutions, s.r.o. 43783627  262,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 102013 1.2.2013 fa za elektrinu Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  967,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102013 11.12.2013 fa za mesiac oktober Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 1029/2012 13.8.2012 fa za správu majetku verejnej kanalizácie za 07/2012 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Zmluva 1042021 7.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - testovanie 10.04.2021 DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181