Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1066212 8.10.2012 fa za komunálny odpad 09/2012 Fura s.r.o. 36211451  192,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 110002 11.11.2011 fa podľa zmluvy o dielo 1 RP Wisdells s.r.o. 45297703  9 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100032 15.11.2011 fa zmluva o dielo - 2RP KP building s.r.o. 45966354  14 578,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 110061 21.12.2011 stavebné práce - Osvetové centrum Kondor s.r.o. 31735291  5 614,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 112013 6.2.2013 fa za správu majetku ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 112013 11.12.2013 fa za mesiac november Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Faktúra došlá 1194612 23.10.2012 fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200003 31.1.2012 fa za práce 2RP KP building s.r.o. 45966354  2 478,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 120005 31.5.2012 fa za elektroinštalačné práce Ján Stadničár - EZ 30255121  390,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 120015 29.3.2012 fa 2.rp KP building s.r.o. 45966354  2 943,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 120018012 2.4.2012 fa za stavebné práce Schott, s.r.o. 36449598  9 953,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 120019 16.7.2012 fa za stavebné práce Kondor s.r.o. 31735291  4 191,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 120021012 2.4.2012 fa za stavebné práce Schott, s.r.o. 36449598  199 074,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120026 6.8.2012 fa za stavebné práce - osvet. centrum Kondor s.r.o. 31735291  5 798,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 120040 19.11.2012 fa za stavebné práce osvet. centrum Kondor s.r.o. 31735291  3 919,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 120179011 28.10.2011 stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba Schott, s.r.o. 36449598  141 962,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120180011 22.10.2011 stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia Schott, s.r.o. 36449598  7 098,10 EUR 
Detail Zmluva 12020 1.12.2020 Poskytnutie mobilným asistentom ščítania koncové zariadenia Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva 12021 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domu (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 12021001 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712