Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 120658 23.3.2012 fa za program DZN Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  115,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 121626 20.11.2012 fa za aktualizácii programov MD Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  12,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220013 3.4.2012 fa za verejné obstr. ČOV Ing. Karol Fábry 37051164  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 6.2.2013 fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 Fura s.r.o. 36211451  109,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 29.1.2014 fa za mesiac december Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Zmluva 122021002 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A -6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Faktúra došlá 12282012 12.9.2012 fa správa majetku verej. kanal. Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 1239112 8.11.2012 fa za komunalny odpad 10/2012 Fura s.r.o. 36211451  190,62 EUR 
Detail Zmluva 128687 08U01 6.8.2018 zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30 796 491   
Detail Faktúra došlá 1359812 7.12.2012 fa za kom. odpad 11/2012 Fura s.r.o. 36211451  191,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 13632012 3.10.2012 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 14072012 8.10.2012 fa za správu majetku čov 09/2012 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 1515611 31.1.2012 fa za sprac. hlas. o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 15822012 8.11.2012 fa za správu majetku ČOV 10/2012 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Zmluva 16/020 19.12.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918   
Detail Faktúra došlá 163212 5.3.2012 vývoz smetia Fura s.r.o. 36211451  387,10 EUR 
Detail Zmluva 17/045 7.12.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918   
Detail Faktúra došlá 1737066347 11.4.2012 fa telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  99,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 17882012 10.12.2012 fa za správu majetku kanalizácie Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Zmluva 18/047 6.12.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918  600,00 EUR