Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 187/343 30.1.2013 zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku Združenie miest a obcí Slovenska 584614   
Detail Zmluva 19/058 13.12.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918   
Detail Objednávka 2 15.8.2014 dodávka postelí Jozef Cicko Drevovýroba 37372408  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva 2 20.5.2016 Municipálny úver - Univerzál - Zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 2 22.11.2019 Dodatok č2 k Zmluve č.55/2010 - ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Zmluva 2 - 1/2010 30.4.2020 Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejných vodvodoch Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926   
Detail Zmluva 2-2022 22.8.2022 Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy
(objekt A-6 b.j.) Oľka
ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 2/2021 4.11.2021 Zmluva o nájme pozemku Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva 20.03.2021 18.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Faktúra došlá 20038 16.3.2012 fa za WEb hosting Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011036 28.11.2011 fa za okna OZS Ľubomír Boško Mahagon 14296217  1 418,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120331 4.4.2012 fa technik PO za I.Q.2012 Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120336 7.3.2012 vlajka SR LIM PO, s.r.o. 364 98 980  25,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120713 12.7.2012 fa technik PO Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121081 3.10.2012 fa technik PO za III.Q.2012 Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121125 8.11.2012 fa za has. prístroj Tomáš Benek 35459611  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012177 16.7.2012 fa za update Mzdová agenda BrIS s.r.o. 44401990  19,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012281 14.12.2012 fa - známky pre psa fleo s.r.o 45 370 982  57,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 201304 2.5.2013 fa za apríl 2013 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  1 976,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305 31.5.2013 fa za máj 2013 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  2 602,73 EUR