Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva zmluva 9.5.2014 zmluva o poskytovaní služieb Regionálna rozvojová agentúra 31974708  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Z2011_065_O 19.1.2011 poskytnutie licencii Ifosoft v.o.s. a služieb BrIS s.r.o. 44401990  118,80 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt - povodí SR štruktúrovaný rozpočet Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt - povodí SR štrukturovaný rozpočet Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR - 212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR... Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR - 212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva tz2016-12-14jv108 30.12.2016 Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva tz2016-09-12dh1 16.9.2016 Zmluva o aktualizácii programov - registratúra TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva LZ 110201 15.2.2011 licenčná zmluva na programove vybavenie IFOsoft v.o.s. 31666108  138,60 EUR 
Detail Zmluva k zmluve A/1653/02/2008 10.4.2014 program dane TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  138,00 EUR 
Detail Zmluva č.1 22.12.2016 Zmluva o nájme pozemku Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 945712 12.9.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  190,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 92012372 27.9.2012 fa za vypracovanie projektu Vodohospodársky projekt s.r.o. 36 568 368  3 114,00 EUR 
Detail Objednávka 9 6.8.2014 Objednávka - mapa jazdeckej trasy Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  1 250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8744009792 8.11.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  95,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8739053588 13.6.2012 fa za telefón 05 Slovak Telekom a.s. 35763469  64,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 827512 6.8.2012 fa za komunalny odpad Fura s.r.o. 36211451  191,62 EUR