Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 120180011 22.10.2011 stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia Schott, s.r.o. 36449598  7 098,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 120179011 28.10.2011 stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba Schott, s.r.o. 36449598  141 962,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120018012 2.4.2012 fa za stavebné práce Schott, s.r.o. 36449598  9 953,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 120021012 2.4.2012 fa za stavebné práce Schott, s.r.o. 36449598  199 074,00 EUR 
Detail Zmluva 64/2012 15.5.2014 zmluva o dielo Schott, s.r.o. 36449598   
Detail Zmluva 1 15.5.2014 Dodatok k Zmluve o dielo č.64/2012 Schott, s.r.o. 36449598   
Detail Zmluva 1/2018 28.5.2018 zmluva o dielo - realizácia stavebného diela "Oľka-kanalizácia 2.stavba" Schott, s.r.o. 36449598   
Detail Objednávka 7 6.8.2014 Objednávka - BROžURA na propagáciu partnerov Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka 8 6.8.2014 Objednávka - turistická tabuľa Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka 9 6.8.2014 Objednávka - mapa jazdeckej trasy Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva 201601 5.12.2016 Kúpna zmluva ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 12021 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domu (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 12021001 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 122021002 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A -6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 21052021 28.5.2021 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo - zmena článku II. a článku III. ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 39/2016 8.12.2016 Mandátna zmluva- vykoná a zariadi odborné činnosti na poskytnutie služby- Nájomné bytové... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva 2021 20.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 6-3-2021 5.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb) MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 20.03.2021 18.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 27032021 24.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181