Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 61/002/19 5.4.2019 Zmluva o termínovanom úvee Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  7 000,00 EUR 
Detail Zmluva 61/003/19 5.4.2019 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  146 280,00 EUR 
Detail Zmluva 2017 23.11.2017 Zmluva o dielo s názvom "Obnova centra obecných služieb Oľka" Construction s.r.o. 31106064   
Detail Faktúra došlá 002/2013 9.1.2013 fa za obecné noviny r.2013 Inprost s.r.o. 31363091  52,00 EUR 
Detail Zmluva 41/008/08 31.5.2012 Zmluva oúvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  36 828,00 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 31.5.2012 Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  53 103,04 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 30.5.2013 Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 41/004/14 4.9.2014 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  50 400,00 EUR 
Detail Zmluva 01/2015 21.4.2015 Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 41/001/15 21.4.2015 Zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  11 000,00 EUR 
Detail Zmluva 1 3.9.2015 Municipálny úver - Univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 1 3.9.2015 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 4 3.9.2015 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 5 3.9.2015 Dexia Komunál univerzálny úver
Zmluva o úvere
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 2 20.5.2016 Municipálny úver - Univerzál - Zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 56/2021 9.3.2021 Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.56/2021 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 61/001/21 30.3.2021 Zmluva o úvere- municipálny úver univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva LZ 110201 15.2.2011 licenčná zmluva na programove vybavenie IFOsoft v.o.s. 31666108  138,60 EUR 
Detail Zmluva 4/2014 29.7.2014 Zmluva o dielo Podielnicke družstvo Ondava Stropkov 31708722   
Detail Objednávka 3 24.8.2014 obejdnávka na podanie stravy Poľsko slovenské centrum konskej turistiky Podielnicke družstvo Ondava Stropkov 31708722  1 494,00 EUR