Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 122013 29.1.2014 fa za mesiac december Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 012014 9.5.2014 fa za mesiac január 2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Zmluva 2 22.11.2019 Dodatok č2 k Zmluve č.55/2010 - ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 110061 21.12.2011 stavebné práce - Osvetové centrum Kondor s.r.o. 31735291  5 614,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 120019 16.7.2012 fa za stavebné práce Kondor s.r.o. 31735291  4 191,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 120026 6.8.2012 fa za stavebné práce - osvet. centrum Kondor s.r.o. 31735291  5 798,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 120040 19.11.2012 fa za stavebné práce osvet. centrum Kondor s.r.o. 31735291  3 919,87 EUR 
Detail Zmluva 700/91/2018, 700/90/2018 12.7.2018 Záložná zmluva - 2x Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 1 19.11.2019 Dodatok č.1 k zmluve č.700/91/2018 o poskytovaní podpory vo forme - úveru
Dodatok č.1 k...
Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 7000/90/2018 4.6.2021 Záložná zmluva č.700/90/2018 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 700/91/2018 4.6.2021 Záložná zmluva č.700/91/2018 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva zmluva 9.5.2014 zmluva o poskytovaní služieb Regionálna rozvojová agentúra 31974708  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0511 19.10.2011 montáž a demontáž žľabov, oprava strechy Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár 32383801  1 226,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 120658 23.3.2012 fa za program DZN Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  115,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 121626 20.11.2012 fa za aktualizácii programov MD Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  12,60 EUR 
Detail Zmluva 2017 26.1.2017 Zmluva o dielo - zhotovenie stavby Nájomné bytové domy (2x6 bytových jednotiek) Oľka Ing. Viliam Čech 34347470   
Detail Zmluva 1 22.1.2018 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo Ing. Viliam Čech 34347470   
Detail Zmluva 3 26.7.2019 Dodatok ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy Ing. Viliam Čech 34347470   
Detail Zmluva 16/020 19.12.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918   
Detail Zmluva 17/045 7.12.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918