Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 18/047 6.12.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918  600,00 EUR 
Detail Zmluva 19/058 13.12.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918   
Detail Faktúra došlá 0252012 12.9.2012 fa za kontrolu a čistenie komínov Andrej Jakubov KOMJAK 35 459 999  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 030/2012 25.9.2012 fa čistenie a kontrola komína OZS Andrej Jakubov KOMJAK 35 459 999  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2143053078 22.2.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2146450747 23.3.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2149888651 26.4.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0163599459 25.5.2012 fa mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2156810587 19.6.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2163725837 20.8.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2167215119 25.9.2012 fa mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170729869 23.10.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2174278523 19.11.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 0072013 17.1.2013 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162013 19.2.2013 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  42,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0262013 22.3.2013 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  34,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120331 4.4.2012 fa technik PO za I.Q.2012 Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120713 12.7.2012 fa technik PO Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121081 3.10.2012 fa technik PO za III.Q.2012 Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121125 8.11.2012 fa za has. prístroj Tomáš Benek 35459611  48,00 EUR