Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 163212 5.3.2012 vývoz smetia Fura s.r.o. 36211451  387,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 272112 11.4.2012 fa za vývoz smetia Fura s.r.o. 36211451  195,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 395412 26.4.2012 fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 430712 4.5.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  191,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 532212 25.5.2012 fa za vrecia kom. odpad Fura s.r.o. 36211451  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 547112 6.6.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  190,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 667312 4.7.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  192,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 827512 6.8.2012 fa za komunalny odpad Fura s.r.o. 36211451  191,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 945712 12.9.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  190,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1066212 8.10.2012 fa za komunálny odpad 09/2012 Fura s.r.o. 36211451  192,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1194612 23.10.2012 fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1239112 8.11.2012 fa za komunalny odpad 10/2012 Fura s.r.o. 36211451  190,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1359812 7.12.2012 fa za kom. odpad 11/2012 Fura s.r.o. 36211451  191,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 003/2013 9.1.2013 fa za komunalny odpad 12-2012 Fura s.r.o. 36211451  192,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0092013 30.1.2013 fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 6.2.2013 fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 Fura s.r.o. 36211451  109,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0152013 13.2.2013 fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 Fura s.r.o. 36211451  376,65 EUR 
Detail Zmluva 1 17.7.2020 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu Fura s.r.o. 36211451   
Detail Zmluva 1-2021 21.7.2021 Nakladanie s odpadmi Fura s.r.o. 36211451   
Detail Faktúra došlá 20120336 7.3.2012 vlajka SR LIM PO, s.r.o. 364 98 980  25,40 EUR