Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 187/343 30.1.2013 zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku Združenie miest a obcí Slovenska 584614   
Detail Zmluva 1/2020 20.10.2020 Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie žiadosti o dotáciu z
Environmentálneho fondu pre...
pro M, s.r.o. 53319788   
Detail Zmluva 26032021 26.3.2021 Dodatok č.1 zmluve - vzorky vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376   
Detail Zmluva 1 24.9.2020 Zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb BM PROTECT s.r.o. 53068947   
Detail Zmluva 1/2021 22.1.2021 Zmluva o dielo - Oľka-kanalizácia 2.stavba Slovlight s.r.o. 47679972   
Detail Zmluva 1 29.1.2013 dodatok k zmluve o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Faktúra došlá 0282013 22.3.2013 fa program miestne dane TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  115,12 EUR 
Detail Zmluva k zmluve A/1653/02/2008 10.4.2014 program dane TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  138,00 EUR 
Detail Zmluva tz2016-09-12dh1 16.9.2016 Zmluva o aktualizácii programov - registratúra TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva tz2016-12-14jv108 30.12.2016 Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Faktúra došlá 1100032 15.11.2011 fa zmluva o dielo - 2RP KP building s.r.o. 45966354  14 578,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200003 31.1.2012 fa za práce 2RP KP building s.r.o. 45966354  2 478,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 120015 29.3.2012 fa 2.rp KP building s.r.o. 45966354  2 943,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 082012 24.2.2012 fa za vypracovanie žiadosti Ján Timko - SAPO 453 26 444  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0002 1.8.2011 fa za realizáciu prác - povodí Wisdells s.r.o. 45297703  81 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110002 11.11.2011 fa podľa zmluvy o dielo 1 RP Wisdells s.r.o. 45297703  9 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012281 14.12.2012 fa - známky pre psa fleo s.r.o 45 370 982  57,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 082011 16.12.2011 projektová dokumentácia konstá turistika Ing. Milan Padaras 44665644  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Z2011_065_O 19.1.2011 poskytnutie licencii Ifosoft v.o.s. a služieb BrIS s.r.o. 44401990  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203059 23.3.2012 fa za program PU rok 2012 BrIS s.r.o. 44401990  44,52 EUR