Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0252012 12.9.2012 fa za kontrolu a čistenie komínov Andrej Jakubov KOMJAK 35 459 999  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2167215119 25.9.2012 fa mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 030/2012 25.9.2012 fa čistenie a kontrola komína OZS Andrej Jakubov KOMJAK 35 459 999  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92012372 27.9.2012 fa za vypracovanie projektu Vodohospodársky projekt s.r.o. 36 568 368  3 114,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13632012 3.10.2012 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121081 3.10.2012 fa technik PO za III.Q.2012 Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1066212 8.10.2012 fa za komunálny odpad 09/2012 Fura s.r.o. 36211451  192,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 14072012 8.10.2012 fa za správu majetku čov 09/2012 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 471012 8.10.2012 fa za prevadzkovanie verej. vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2743021887 11.10.2012 fa za telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  76,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170729869 23.10.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1194612 23.10.2012 fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7475086546 5.11.2012 fa za elektriku Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  3 397,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1239112 8.11.2012 fa za komunalny odpad 10/2012 Fura s.r.o. 36211451  190,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 15822012 8.11.2012 fa za správu majetku ČOV 10/2012 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 8744009792 8.11.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  95,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121125 8.11.2012 fa za has. prístroj Tomáš Benek 35459611  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120040 19.11.2012 fa za stavebné práce osvet. centrum Kondor s.r.o. 31735291  3 919,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2174278523 19.11.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 121626 20.11.2012 fa za aktualizácii programov MD Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  12,60 EUR