Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 12021001 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 122021002 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A -6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 04012015-001 4.3.2021 poskytovanie servisu výpočtovej techniky Ingrid Bakajsová NENET 37776274   
Detail Zmluva 6-3-2021 5.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb) MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 56/2021 9.3.2021 Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.56/2021 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 22021 17.3.2021 Výpožička ŠÚ SR Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva 20.03.2021 18.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 27032021 24.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 26032021 26.3.2021 Dodatok č.1 zmluve - vzorky vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376   
Detail Zmluva 61/001/21 30.3.2021 Zmluva o úvere- municipálny úver univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 1042021 7.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - testovanie 10.04.2021 DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 24042021 20.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 21052021 28.5.2021 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo - zmena článku II. a článku III. ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 7000/90/2018 4.6.2021 Záložná zmluva č.700/90/2018 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 700/91/2018 4.6.2021 Záložná zmluva č.700/91/2018 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 0081-PRB/2018/Z 15.7.2021 Záložná zmluva s MIn.dopravy SR (veriteľ) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094   
Detail Zmluva 1-2021 21.7.2021 Nakladanie s odpadmi Fura s.r.o. 36211451   
Detail Faktúra došlá 04110006 27.4.2011 projektová dokumentácia Ing. Vladimír Kríž 43088635  975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212013 6.3.2013 fa za zmesovy komunalny odpad Fura s.r.o. 36211451  191,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 10079 4.5.2011 web hosting, Netix Solutions, s.r.o. 43783627  262,20 EUR