Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 04110006 27.4.2011 projektová dokumentácia Ing. Vladimír Kríž 43088635  975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212013 6.3.2013 fa za zmesovy komunalny odpad Fura s.r.o. 36211451  191,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 10079 4.5.2011 web hosting, Netix Solutions, s.r.o. 43783627  262,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0002 1.8.2011 fa za realizáciu prác - povodí Wisdells s.r.o. 45297703  81 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0222013 6.3.2013 fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 120180011 22.10.2011 stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia Schott, s.r.o. 36449598  7 098,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 120179011 28.10.2011 stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba Schott, s.r.o. 36449598  141 962,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110002 11.11.2011 fa podľa zmluvy o dielo 1 RP Wisdells s.r.o. 45297703  9 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0511 19.10.2011 montáž a demontáž žľabov, oprava strechy Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár 32383801  1 226,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100032 15.11.2011 fa zmluva o dielo - 2RP KP building s.r.o. 45966354  14 578,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011036 28.11.2011 fa za okna OZS Ľubomír Boško Mahagon 14296217  1 418,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 082011 16.12.2011 projektová dokumentácia konstá turistika Ing. Milan Padaras 44665644  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110061 21.12.2011 stavebné práce - Osvetové centrum Kondor s.r.o. 31735291  5 614,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200082513 20.1.2012 fa za elek. energiu Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  2 257,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200003 31.1.2012 fa za práce 2RP KP building s.r.o. 45966354  2 478,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1515611 31.1.2012 fa za sprac. hlas. o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7484899633 6.2.2012 fa za elektriku Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  3 506,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00662012 6.2.2012 správa majetku ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121104926 7.2.2012 použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4512 7.2.2012 tlač harmonogramov na rok 2012 Fura s.r.o. 36211451  45,00 EUR