Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201705 31.5.2017 došlé faktúry 01-05/17 Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Faktúra došlá 2018 4.4.2019 Došle faktúry za rok 2018 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Faktúra došlá 201903 4.4.2019 Došle fa január až Marec 2019 Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Z2011_065_O 19.1.2011 poskytnutie licencii Ifosoft v.o.s. a služieb BrIS s.r.o. 44401990  118,80 EUR 
Detail Zmluva LZ 110201 15.2.2011 licenčná zmluva na programove vybavenie IFOsoft v.o.s. 31666108  138,60 EUR 
Detail Zmluva 49 10.3.2011 kontrola - odber pitnej vody Štt. veter. a potrv. ústav 17334870   
Detail Zmluva 41/031/10 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva 041/03110 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva 041/031/10 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva UVSR - 212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR... Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR - 212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt - povodí SR štruktúrovaný rozpočet Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt - povodí SR štrukturovaný rozpočet Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva 41/008/08 31.5.2012 Zmluva oúvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  36 828,00 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 31.5.2012 Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  53 103,04 EUR 
Detail Zmluva 1 29.1.2013 dodatok k zmluve o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva 187/343 30.1.2013 zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku Združenie miest a obcí Slovenska 584614