Starosta

Vladimír Ščerba - starosta obce

Starosta od 15.12.2014