Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 2-2024 16.4.2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... Natur-Pack, a.s. 35979798   
Detail Zmluva 1/2024 26.1.2024 nakladanie s odpadmi Fura s.r.o. 36211451   
Detail Zmluva 23/331 8.11.2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918  600,00 EUR 
Detail Zmluva 3 22062023 26.6.2023 Dodatok č.3 k zmluve č.1/2010-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce v zmysle... Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926   
Detail Zmluva 2-2022 22.8.2022 Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy
(objekt A-6 b.j.) Oľka
ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 700-266-2021 5.11.2021 Záložná zmluva č.700/266/2021 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 700-267-2021 5.11.2021 Záložná zmluva č.700/267/2021 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 2/2021 4.11.2021 Zmluva o nájme pozemku Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva 0083-PRB/2021 26.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov - BD 6 b.j. A - Oľka Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094   
Detail Zmluva 0084-PRB/2021 26.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti TV k 6 b.j. Oľka Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094   
Detail Zmluva 21-311-00053 30.7.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Divadlo Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775   
Detail Zmluva 1-2021 21.7.2021 Nakladanie s odpadmi Fura s.r.o. 36211451   
Detail Zmluva 0081-PRB/2018/Z 15.7.2021 Záložná zmluva s MIn.dopravy SR (veriteľ) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094   
Detail Zmluva 7000/90/2018 4.6.2021 Záložná zmluva č.700/90/2018 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 700/91/2018 4.6.2021 Záložná zmluva č.700/91/2018 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 21052021 28.5.2021 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo - zmena článku II. a článku III. ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 24042021 20.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 1042021 7.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - testovanie 10.04.2021 DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 61/001/21 30.3.2021 Zmluva o úvere- municipálny úver univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 26032021 26.3.2021 Dodatok č.1 zmluve - vzorky vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376