Súčasnosť

     Obec Oľka leží v údolí rieky Oľka v Nízkych Beskydách. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1408. Rozloha chotára obce má 3152 ha. Z historických pamiatok sú zaujimavé dva Gréckokatolické kostoly, jeden z roku 1713 - chranená kultúrna pamiatka a druhý z roku 1959. Chráneným objektom v obci je aj 300-ročný strom Topoľ sivý.
     V obci sa nachádza obecný úrad, matričný úrad, poštový úrad, obecné zdravotné stredisko, potraviny Jednota a súkromné potraviny ako aj Dom nádeje. Od júla 2013 je obec zapojená do projektu " Poľsko-slovenského centra konskej turistiky. V súčastnosti sa v obci realizuje výstavba kanalizácie. Vzhľadom na rozlohu chotára a prírodné pomery územia sú vytvorené vhodné podmienky pre poľovníkov a hubárov. Obec je známa folklórom, spevmi a tancami, maľovaním a škrabaním kraslíc a tkaním kobercov. Počet obyvateľov je 283.