Úradná tabuľa

13. 10. 2020, Úradná tabuľa

Africký mor ošípaných

Registrácia chovov v celej SR - chovy ošípaných vo vysokorizikových oblastiach viac

24. 9. 2020, Úradná tabuľa

Regionálny tlačová správa SODS

Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj. viac

21. 9. 2020, Úradná tabuľa

Pozvánka OZ

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo viac

17. 8. 2020, Úradná tabuľa

Leták

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulutárov viac

11. 8. 2020, Úradná tabuľa

Sčítanie obyvateľov , domov a bytov

plagáty, tlačová správa k SODB za Prešovský kraj viac

12. 6. 2020, Úradná tabuľa

Zápisnica

Zápisnica z rokovania OZ 29.05.2020 viac

20. 5. 2020, Úradná tabuľa

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2019 viac

12. 12. 2019, Úradná tabuľa

Voľby do NR SR - emailová adresa

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - Voľby do NR SR v roku 2020 a emailová adresa platí aj pre žiadosti o voľbu poštou viac

28. 11. 2019, Úradná tabuľa

VZN DZN,TKO,Pes r.2020

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady viac

28. 11. 2019, Úradná tabuľa

Rozpočet na rok 2020

rozpočet na roky 2020, 2021 ,2022 viac

1 |  2 |  3 |  4 |  Ďalšia