doplnenie usmernenia besnoty

Aktualizácia eradikačného programu besnoty - dodatok č.1 – doplnenie usmernenia vo veci vyšetrovania zvierat proti besnote v súvislosti s premiestňovaním v rámci SR ,iných členských krajín a tretích krajín. .

K stiahnutiu