Nájomné bytové domy

  • 15. máj 2019
Oprava chyby v písaní - technické údaje stavby , Objektová skladba povoľovanej stavby sa vypúšťa objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy

K stiahnutiu