Oznámenie funkcí - starosta

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov vrejného funkcionára za rok 2020

K stiahnutiu