Pozvánky na obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa budú konať 25.11.2022

K stiahnutiu