REFERENDUM - materiály

Informácia pre voliča, voľba poštou, emailová adresa na doručenie žiadosti, emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, špecialná komisia (COVID-19)

K stiahnutiu