Sčítanie obyvateľov , domov a bytov

plagáty, tlačová správa k SODB za Prešovský kraj

K stiahnutiu