Voľby do NR SR 2023

Informácia pre voliča v slovenskom jazyku Informácia pre voliča v rusínskom jazyku

K stiahnutiu