Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený, zapisovateľ, informácia o spôsobe hlasovania, rozhodnutie

K stiahnutiu