Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov, Oznámenie o určení počtu obyvateľov

K stiahnutiu