Voľby do orgánov samosprávy obci

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov, zapisovateľ, rozsah funkcie starostu a počet obyvateľov, informácia o spôsobe hlasovania, rozhodnutie

K stiahnutiu