Voľby do orgánov samosprávy obci

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

K stiahnutiu