Výzva na vykonanie výrubu stromov

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/NN vedení formou verejnej vyhlášky

K stiahnutiu