VZN č.4/2022

VZN obce Oľka o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste