VZN najomné bytové domy 1-2020

Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch

K stiahnutiu