VZN o určení činností .........

VZN o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

K stiahnutiu