Zápisnica Voľby do EP

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu dňa 08.06.2024

K stiahnutiu