ZŠsMŚ Havaj - Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 13.apríla 2023 od 14.30 do 16.00 hod. v budove základnej školy

K stiahnutiu