Zverejnenie tel. kontaktu na zapisovateľku MVK v Oľke špeciálny spôsob hlasovania

Zverejnenie telefonického kontaktu zapisovateľky MVK v Oľke na účel podávania žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania

K stiahnutiu