Poloha obce

Základná charakteristika (31.12.2009)

Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 520578
Názov okresu Medzilaborce
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 067 04
Telefónne smerové číslo 057
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1408
Nadmorská výška obce - mesta v m 244
Celková výmera územia obce [m2] 31 458 311
Hustota obyvateľstva na km2 10

Spádovosť obce (31.12.2009)

Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Oľka
Sídlo pracoviska daňového úradu Humenné
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Medzilaborce
Sídlo Okresného súdu Humenné
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Medzilaborce
Sídlo pracoviska obvodného úradu Humenné
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Humenné