Zmluva č. 1

Typ:
Číslo: 1    
Predmet : Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo 
Partner: Ing. Viliam Čech
IČO: 34347470
Adresa: K Surdoku 9, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 22.1.2018 
Dátum účinnosti: 23.1.2018 
Deň podpisu: 22.1.2018 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  scan_dodatok_c_1_0.pdf, Veľkosť: 691.72 kB
Previazané dokumenty: