Zmluva č. 074PO220047


Typ: Zmluva
Číslo: 074PO220047 
Predmet : Znluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia budovy centra obecných služieb
- dodatok č.1
 
Partner: Pôdohospodárska platobná agentúra
Partner IČO: 30 794 323
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2019 
Dátum účinnosti: 28. 2. 2019 
Deň podpisu: 15. 2. 2019 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
K stiahnutiu: zmluva_o_poskyt_nenav_fin_prispevku.pdf, Veľkosť: 4.46 MB
K stiahnutiu: dodat_c_1_rbcos.pdf, Veľkosť: 769.08 kB

Previazané dokumenty: