Dodatok č. 3 22062023

Typ:
Číslo: 3 22062023    1/2010
Predmet : Dodatok č.3 k zmluve č.1/2010-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení nes. 
Partner: Ing. Peter Leško PVS Ondava
IČO: 10784926
Adresa: č.89, 09011 Nižný Mirošov
Dátum zverejnenia: 26.6.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 26.6.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-3-prevadz-vodovodu.pdf, Veľkosť: 253.21 kB
Previazané dokumenty: