Výzva na predloženie ponuky CPV-79418000-7

Výzva na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa §117 zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - názov zákazky:CPV-79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie

K stiahnutiu