Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0252012 12.9.2012 fa za kontrolu a čistenie komínov Andrej Jakubov KOMJAK 35 459 999  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 030/2012 25.9.2012 fa čistenie a kontrola komína OZS Andrej Jakubov KOMJAK 35 459 999  45,00 EUR 
Detail Zmluva 1 24.9.2020 Zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb BM PROTECT s.r.o. 53068947   
Detail Zmluva Z2011_065_O 19.1.2011 poskytnutie licencii Ifosoft v.o.s. a služieb BrIS s.r.o. 44401990  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203059 23.3.2012 fa za program PU rok 2012 BrIS s.r.o. 44401990  44,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203183 29.3.2012 fa za inštalaciu update BrIS s.r.o. 44401990  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012177 16.7.2012 fa za update Mzdová agenda BrIS s.r.o. 44401990  19,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 0052013 16.1.2013 fa za update mzda a pu BrIS s.r.o. 44401990  174,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 0172013 19.2.2013 fa za inštaláciu programov a update BrIS s.r.o. 44401990  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 024 12.3.2013 fa za programy BrIS s.r.o. 44401990  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0272013 22.3.2013 fa za update , instalácia programov BrIS s.r.o. 44401990  29,00 EUR 
Detail Zmluva 2017 23.11.2017 Zmluva o dielo s názvom "Obnova centra obecných služieb Oľka" Construction s.r.o. 31106064   
Detail Zmluva 201601 5.12.2016 Kúpna zmluva ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 12021 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domu (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 12021001 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 122021002 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A -6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 21052021 28.5.2021 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo - zmena článku II. a článku III. ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 2-2022 22.8.2022 Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy
(objekt A-6 b.j.) Oľka
ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Faktúra došlá 81200532 31.5.2012 fa za program obce.info DATATRADE s.r.o. 35960132  38,40 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951