Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 128687 08U01 6.8.2018 zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30 796 491   
Detail Zmluva 18/047 6.12.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918  600,00 EUR 
Detail Zmluva 074PO220047 27.2.2019 Znluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia budovy centra... Pôdohospodárska platobná agentúra 30 794 323   
Detail Zmluva 2019/1 14.3.2019 Záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého... TENDER Development, s.r.o 44 721 307  5 280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018 4.4.2019 Došle faktúry za rok 2018 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Faktúra došlá 201903 4.4.2019 Došle fa január až Marec 2019 Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva 61/002/19 5.4.2019 Zmluva o termínovanom úvee Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  7 000,00 EUR 
Detail Zmluva 61/003/19 5.4.2019 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  146 280,00 EUR 
Detail Zmluva 1 23.5.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.074PO220047
Pôdohospodárska platobná agentúra 30 794 323   
Detail Zmluva 3 26.7.2019 Dodatok ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy Ing. Viliam Čech 34347470   
Detail Zmluva 1 19.11.2019 Dodatok č.1 k zmluve č.700/91/2018 o poskytovaní podpory vo forme - úveru
Dodatok č.1 k...
Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 2 22.11.2019 Dodatok č2 k Zmluve č.55/2010 - ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Zmluva 19/058 13.12.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918   
Detail Zmluva 2 - 1/2010 30.4.2020 Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejných vodvodoch Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926   
Detail Zmluva 1/2020 30.6.2020 Kúpna zmluva predaj majetku obce Jaroslav Bajcura    
Detail Zmluva 1 17.7.2020 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu Fura s.r.o. 36211451   
Detail Zmluva 1/2020 23.9.2020 Dodatok ku kúpnej zmluve Jaroslav Bajcura    
Detail Zmluva 1 24.9.2020 Zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb BM PROTECT s.r.o. 53068947   
Detail Zmluva 1/2020 20.10.2020 Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie žiadosti o dotáciu z
Environmentálneho fondu pre...
pro M, s.r.o. 53319788   
Detail Zmluva 12020 1.12.2020 Poskytnutie mobilným asistentom ščítania koncové zariadenia Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197