Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0082013 21.1.2013 fa za novoročný pozdrav Vihorlat Press s.r.o.   24,00 EUR 
Detail Zmluva 1 29.1.2013 dodatok k zmluve o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Faktúra došlá 0092013 30.1.2013 fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Zmluva 187/343 30.1.2013 zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku Združenie miest a obcí Slovenska 584614   
Detail Faktúra došlá 102013 1.2.2013 fa za elektrinu Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  967,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112013 6.2.2013 fa za správu majetku ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 6.2.2013 fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 Fura s.r.o. 36211451  109,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0132013 13.2.2013 fa za telefon a internet Slovak Telekom a.s. 35763469  110,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0142013 13.2.2013 fa za verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0152013 13.2.2013 fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 Fura s.r.o. 36211451  376,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162013 19.2.2013 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  42,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0172013 19.2.2013 fa za inštaláciu programov a update BrIS s.r.o. 44401990  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0182013 26.2.2013 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0192013 27.2.2013 fa za nájom Slovenský pozemkový fond 17335345  47,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 0202013 27.2.2013 fa za elektriku Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  967,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212013 6.3.2013 fa za zmesovy komunalny odpad Fura s.r.o. 36211451  191,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0222013 6.3.2013 fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 023 12.3.2013 fa za telefon a internet Slovak Telekom a.s. 35763469  92,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 024 12.3.2013 fa za programy BrIS s.r.o. 44401990  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 025 12.3.2013 fa za web Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR