Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Z2011_065_O 19.1.2011 poskytnutie licencii Ifosoft v.o.s. a služieb BrIS s.r.o. 44401990  118,80 EUR 
Detail Zmluva LZ 110201 15.2.2011 licenčná zmluva na programove vybavenie IFOsoft v.o.s. 31666108  138,60 EUR 
Detail Zmluva 49 10.3.2011 kontrola - odber pitnej vody Štt. veter. a potrv. ústav 17334870   
Detail Faktúra došlá 04110006 27.4.2011 projektová dokumentácia Ing. Vladimír Kríž 43088635  975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10079 4.5.2011 web hosting, Netix Solutions, s.r.o. 43783627  262,20 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva 041/03110 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva 041/031/10 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva UVSR - 212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR... Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR - 212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt - povodí SR štruktúrovaný rozpočet Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt - povodí SR štrukturovaný rozpočet Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0002 1.8.2011 fa za realizáciu prác - povodí Wisdells s.r.o. 45297703  81 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0511 19.10.2011 montáž a demontáž žľabov, oprava strechy Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár 32383801  1 226,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 120180011 22.10.2011 stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia Schott, s.r.o. 36449598  7 098,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 120179011 28.10.2011 stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba Schott, s.r.o. 36449598  141 962,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110002 11.11.2011 fa podľa zmluvy o dielo 1 RP Wisdells s.r.o. 45297703  9 000,00 EUR