Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 2021 20.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 1/2021 22.1.2021 Zmluva o dielo - Oľka-kanalizácia 2.stavba Slovlight s.r.o. 47679972   
Detail Zmluva 12021 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domu (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 12021001 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 122021002 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A -6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 04012015-001 4.3.2021 poskytovanie servisu výpočtovej techniky Ingrid Bakajsová NENET 37776274   
Detail Zmluva 6-3-2021 5.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb) MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 56/2021 9.3.2021 Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.56/2021 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 22021 17.3.2021 Výpožička ŠÚ SR Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva 20.03.2021 18.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 27032021 24.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 26032021 26.3.2021 Dodatok č.1 zmluve - vzorky vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376   
Detail Zmluva 61/001/21 30.3.2021 Zmluva o úvere- municipálny úver univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 1042021 7.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - testovanie 10.04.2021 DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 24042021 20.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 21052021 28.5.2021 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo - zmena článku II. a článku III. ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 7000/90/2018 4.6.2021 Záložná zmluva č.700/90/2018 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 700/91/2018 4.6.2021 Záložná zmluva č.700/91/2018 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 0081-PRB/2018/Z 15.7.2021 Záložná zmluva s MIn.dopravy SR (veriteľ) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094   
Detail Zmluva 1-2021 21.7.2021 Nakladanie s odpadmi Fura s.r.o. 36211451